Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

2023 Vizyon Belgesinde müfettişlerin seçimi nasıl olacak ?

Devlet teşkilatımızda yer alan teftiş kurulları ve müfettişler “teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma” görevlerini yürütmekle görevlendirilmişlerdir. Bakanlıklar içerisinde sadece Milli Eğitim Bakanlığındaki müfettişlere yukarıdaki görev
3 Ocak 2019 - 09:08

MEB Kurumsal Rehberlik Müfettişlerinin Seçimi

Devlet teşkilatımızda yer alan teftiş kurulları ve müfettişler “teftiş, denetim, inceleme, araştırma
ve soruşturma” görevlerini yürütmekle görevlendirilmişlerdir. Bakanlıklar içerisinde sadece Milli Eğitim
Bakanlığındaki müfettişlere yukarıdaki görevlere ilave olarak çalışanlara, ilgili kurum ve kuruluşlara
rehberlik yapma ve onları yetiştirme görevi verilmiştir.
Müfettişlerin; Adalet Bakanlığında, hakim ve savcılara; İçişleri bakanlığında, mülki idare
çalışanlarına; Milli Savunma Bakanlığında, erbaşlara; Sağlık Bakanlığında doktorlara ve sağlık
çalışanlarına rehberlik etme görevi yoktur.
Bir istisna olarak maarif müfettişlerine verilen bu görev Milli Eğitim Bakanlığının “eğitim-
öğretim” gibi ülkemizin geleceğini etkileyecek önemli bir hizmeti yürütmesinden kaynaklanmaktadır.
Bu önemli hizmeti yürüten personelin sadece teftiş edilmesiyle kalınmayıp meslek içinde yetiştirilmeye
çalışılması elzemdir.
Maarif Müfettişlerinin rehberlik görevlerinin, bakanlık personeline, bakanlık okul ve
kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere, bakanlığın görev alanına giren
konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara
rehberlik yapmayı içerecek kadar son derece geniş bir alanı kapsadığı görülmektedir.
1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile MEB teşkilatı yeniden düzenlenmiş,
Kararnamenin 320. maddesinde MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevleri arasında (a) ve (b)
bentlerinde rehberlik görevine yer verilmiştir. Bu bentler aşağıdaki şekildedir:
“MADDE 320 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki
görevleri yapar:
a) Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve
kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek,
b) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları,
gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar
oluşturmak ve rehberlik etmek”
Ancak Bakanlık müfettişlerinin sayısal olarak çok yetersiz olması ve ancak inceleme soruşturma
görevlerini yürütebilmeleri nedeniyle bu güne kadar kurumsal rehberlik çalışmasına hiç yer
verilmemiştir.
Bakanlık maarif müfettişlerince kurumsal rehberlik hizmetinin yürütülememesinde sebeplerden
birisi ise merkez teşkilatındaki müfettişlere bakış açıdır. Bu güne kadar Bakanlık üst düzey
yöneticilerinin müfettişleri aslen soruşturmacı olarak görmesi, rehberlik ve denetim rollerini ikinci plana
itmiştir. Bu bakış açısı rehberliği yok etmiş, teftişi ise etkisizleştirmiştir.
Rehberlik çalışmasındaki mevcut durum ve 2023 vizyonu incelendiğinde; MEB 2023 Vizyon
Belgesinde teftişin inceleme, araştırma, soruşturma ve kurumsal rehberlik olarak iki uzmanlık alanına

ayrılacağı, kurumsal rehberlik hizmetlerinin ise okul gelişim modeline yönelik olarak yapılandırılacağı
ve okul geliştirme amaçlı boyutunun öne çıkarılacağına yer verilmiştir (2023 Eğitim Vizyonu, 49).
MEB vizyon belgesi gereği müfettişleri araştırma, inceleme, soruşturma ve kurumsal rehberlik
müfettişleri olarak iki uzmanlık alanına ayırıyor. Bu seçimin özenle yapılması gerekir.
Kurumsal rehberlik yapacak maarif müfettişler, öğretmenlere yönelik; öğretim programlarının
tanıtımı ve uygulanması, planlama, etkili öğretim yöntemleri, eğitim materyalleri, ölçme değerlendirme,
sınıf yönetimi, güdüleme, çocuk gelişimi, özel eğitim, veli ile iletişim, sosyal faaliyetler vb. birçok
konuda; okul ve kurum yöneticilerine ise; okul yönetimi, bilimsel yönetim, örgüt iklimi, çalışanların
güdülenmesi, ödüllendirme, STK, çevre ve velilerle olumlu ilişkiler kurma, sosyal etkinlikler, kurumsal
hedefler belirleme ve stratejik planının hazırlanması, eğitim etkinliklerinin izlenmesi ve
değerlendirilmesi, performans değerlendirmesi gibi birçok konuda rehberlik yapmalı, okullardaki
gelişimi izlemelidirler.
Bu güne kadar yapılan birçok bilimsel araştırmada, müfettişlerin öğretmenlere yaptığı teftiş ve
rehberlik konusunda yeterli düzeyde memnuniyet olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu durum, rehberlik
görevi üstlenecek maarif müfettişlerinin özenle seçilmesini gerekli kılmaktadır.
Rehberliğin faydalı olmayacağına inanan bir kitleye yönelik, rehberlik çalışmalarını en etkin
şekilde yürüten müfettişler daha önceki çalışmaları eğitim camiası tarafından bilinen eğitime,
öğretmene, yöneticiye, kuruma katkıları duyulmuş, kısaca eğitim camiası tarafından kabul görmüş
müfettişlerdir. Bu müfettişler rehberlik çalışmasına başladıklarında ilgili kişiler tarafından hemen kabul
görmekte ve rehberlik çalışmaları etkili ve verimli şekilde yürütülmektedir.
Kurumsal rehberlik müfettişlerinin, alan bilgisi ve öğretmenlik yeterlikleri üst düzeyde, zeki,
analiz ve sentez yapabilen, düşüncelerini karşı tarafa iyi aktarabilen, amaçlara ulaşmada sebatkar,
olgun, güzel konuşan, kolay iletişim kuran, ileriyi görebilen, öz-güven sahibi, ikna gücü yüksek,
vizyoner, yüksek moralli, sorunlara çözüm üreten, çalışanları etkileme gücüne sahip, teknolojiyi iyi
kullanan, gelişmeye açık müfettişlerden seçilmesi çok önemlidir.
  Bir öğretmen kendisiyle aynı eğitime sahip bir müfettişin kendisine rehberlik yapacağına
inanmaması doğaldır. Bu nedenle müfettişlerin öğretmenlere göre özel bir eğitim almış olmaları kabul
alanını genişletecektir. Türkiye’deki tek müfettişlik okulu olan Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümlerini
bitiren veya lisansüstü eğitim alan müfettişlerin seçimi faydalı olacaktır.
2023 Eğitim Vizyonunda denetim sisteminden beklenen “rehberlik” işlevinin yerine getirebilmesi
için sistemin doğru kurgulanmasının yanı sıra sistemi yönetenlerin de müfettişe ve teftiş sisteminin
misyonuna ilişkin doğru bir bakış açısına sahip olması gereklidir. Bakanlıktaki müfettiş sayısı artırılarak
en güzel sistem kurulsa bile, Bakanlık üst düzey yetkilileri ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca “rehberlik”
işi müfettişlerin asli görevi olarak görülmediği sürece sistem etkisiz kalacaktır.

Doğan CEYLAN
Yönetim Bilimi Uzmanı


Bu haber 718 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Diğer Eğitim Haberleri

Yönetici görevlendirmeleri yılan hikayesine döndü.
 
Okullarda ki yöneticilerin nasıl seçileceği, son yıllarda bakanlığı en fazla zorlayan konular arasında sayabiliriz. Bakanlığın okullara yönetici bulmakta zorlandığını söylersek abartmış olmayız. Çünkü yaşanan sıkıntılardan dolayı eğitimciler yönetici
Görüntülenme: 1023 Yorum: 0 Tarih: 21 Mayıs 2019 - 18:54
EN BÜYÜK ENDİŞEMİZ ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ
 
Hayatımızın tadını tuzunu kaçıran önemli kaygılarımız var. Bu kaygıların bence en büyüğü çocuklarımızın geleceği konusunda yaşadığımız endişe. Bu öyle bir hal aldı ki toplum olarak bize gülmeyi bile unutturdu.
Görüntülenme: 53 Yorum: 0 Tarih: 16 Mayıs 2019 - 17:10
BAKAN SELÇUK, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMA TAKVİMİ MODELİ'Nİ AÇIKLADI.
 
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını söyledi.
Görüntülenme: 51 Yorum: 0 Tarih: 16 Mayıs 2019 - 17:05
Bakan Selçuk: Yeni sistem ile ilgili çok net bir yol haritamız var
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temel liseler ve özel öğretim kurslarının kapatılması kararına ilişkin, "Yerine ne koyacağımız, ne getirdiğimiz ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda çok net bir yol haritasına sahibiz. Bunu da
Görüntülenme: 920 Yorum: 0 Tarih: 30 Ocak 2019 - 14:09
2019 Ocak özür grubu yer değiştirme sonucu açıklandı!
 
İl içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları özür grubundan yer değiştirmek isteyen öğretmenler için 2 Ocak ve 7 Ocak tarihleri arasında alındı.
Görüntülenme: 271 Yorum: 0 Tarih: 18 Ocak 2019 - 19:05
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.
 
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Görüntülenme: 1083 Yorum: 0 Tarih: 12 Ocak 2019 - 21:22
Tasarım-Beceri Atölyelesi nedir ?
 
İlk defa 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde yer alan bu tabir eğitim camiası tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Tasarım-Beceri Atölyeleri vizyon belgesinde aşağıdaki gibi ifade edildi.
Görüntülenme: 1079 Yorum: 0 Tarih: 7 Ocak 2019 - 23:10
Uzun Teneffüsler beceri atelyelerinde geçecek.
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Yeni öğrenme ve öğretme metotlarına kapalı olmamalıyız” sözü, Antalya’da vücut buldu. Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Korkut’un “OKUL 2023” projesi, il bazında uygulamaya kondu.
Görüntülenme: 2032 Yorum: 1 Tarih: 7 Ocak 2019 - 22:43
ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulmasını sağlayacak protokol imzalandı.
 
Savunma sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ASELSAN arasında şirketin Macunköy Tesisleri´ndeki iş birliği protokolü imza töreni ge
Görüntülenme: 385 Yorum: 0 Tarih: 7 Ocak 2019 - 22:38
Müfettiş atamalarında son karar Danıştaydan geldi.
 
​2017 yılı içinde Maarif müfettişleri arasından 475 müfettiş mülakat yoluyla Bakanlık Maarif Müfettişliğine alınmıştı.
Görüntülenme: 805 Yorum: 0 Tarih: 7 Ocak 2019 - 15:30

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim