Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

2018 Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği taslağı yayınlandı ve paydaşların görüşlerine sunuldu. 15 Şubat 2018 tarihine kadar görüş alınacak taslak yönetmelik sonrasında yayınlanacak.
2 Şubat 2018 - 16:29

Müdür ve Müdür yardımcılığı sınavları için aktif paylaşımların yapıldığı grubumuza hepinizi bekleriz. Gruba katılmak için tıklayınız.. 

https://www.facebook.com/groups/muduryardimci/

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır;

a) Yükseköğretim mezunu olmak,

b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak,

ç) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak,

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

(2) Müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Fen Lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmeni olmak,

b) Sosyal bilimler lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmeni olmak,

c) Güzel sanatlar lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmeni olmak,

ç) Spor Lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Beden Eğitimi alan öğretmeni olmak,

d) İmam hatip lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak,

e) Mesleki ve teknik eğitim kurumları müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak, şartı aranır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMASI YAZILI SINAV

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce test usulü ile yazılı sınav yapılır. Müdür yardımcılığı yazılı sınavında 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılırlar.

Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı yazılı sınav konuları ve ağırlıkları;

1) Türkçe ve dil bilgisi (%10),

2) Genel kültür (%10),

3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (%6),

4) Resmî yazışma kuralları (%6),

5) Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri (%6),

6) Okul Yönetimi (%6),

7) Eğitim ve öğretimde etik (%6),

8) Mevzuat (%50)

Konular: T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAV

Müdür yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olan adaylar müdür yardımcılığı sözlü mülakatsınavına girecekler. Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı yazılı sınavı sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Okul müdürü atamasında olduğu gibi müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı ataması için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar MEB yönetici atama yönetmeliği EK-2 Sözlü Sınav Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirecek olup 100 üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaklar.

Okul müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı ataması sözlü sınavı konu dağılımı; 

1) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (%20),

2) Temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (%20),

3) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (%20),

4) Genel yetenek ve genel kültürü (%20),

5) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (%20)

ATAMAYA ESAS PUAN

Müdür yardımcılığına atamaya esas puan yazılı sınav ve sözlü mülakat sınavı puanlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenecek. Okul müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığıataması için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan görevlendirmeye esas puanları; yazılı puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği taslağı 2018 TIKLAYIN

MEB yönetici görevlendirme yönetmeliği EK-1 Değerlendirme Formu TIKLAYIN

MEB yönetici atama yönetmeliği EK-2 Sözlü Sınav Formu TIKLAYIN


Bu haber 20763 defa okundu. 1 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

YILDIRAY 18 Şubat 2018 tarihinde saat 20:16'da demiş ki;

Bu konuyla ilgili takvim ne zaman yayınlanır acaba...

10-4

Diğer Öğretmen Haberleri

Öğretmen performans değerlendirme taslak yönetmeliği
 
MEB, Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağını, görüşe açtı
Görüntülenme: 13892 Yorum: 1 Tarih: 23 Şubat 2018 - 18:04
MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı
 
Başvurular 2 Mart'ta başlıyor.
Görüntülenme: 11607 Yorum: 0 Tarih: 19 Şubat 2018 - 14:58
BİLSEM'lere öğretmen alınacak
 
Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM'lere öğretmen almak için kılavuz yayımladı.
Görüntülenme: 9770 Yorum: 0 Tarih: 8 Şubat 2018 - 18:36
Yeni MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (08/06/2017)
 
Yeni yürürlüğe giren Yönetmelikle, 1995 tarihli sosyal ve kültürel yarışmalar ve 2005 tarihli sosyal etkinlikler adındaki iki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.
Görüntülenme: 2329 Yorum: 0 Tarih: 22 Kasım 2017 - 22:58
Adaylık Kaldırma Sınavı Başvuru Ücreti Yatırma Süresi Uzatıldı.
 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı başvuru ücreti yatırma tarihinin uzatıldığı ifade edildi. Peki başvuru ücreti yatırma işlemleri hangi tarihe kadar uzatıldı?
Görüntülenme: 1587 Yorum: 0 Tarih: 22 Kasım 2017 - 22:54
Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 24 Aralık 2017 Saat 10 da...
 
MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/ KADROLU) ADAYLIK KALDIRMA SINAVI (AKS)
Görüntülenme: 2400 Yorum: 0 Tarih: 27 Ekim 2017 - 22:00
Sözleşmeli eşlerin tayinleri şubatta
 
MEB Müsteşarı Yusuf TEKİN'in açıklamaları.
Görüntülenme: 4213 Yorum: 0 Tarih: 17 Eylül 2017 - 00:34
Bakandan, okula başlama saatlerine yönelik açıklama
 
Artık okul başlama saatlerini valiler belirleyecek.
Görüntülenme: 2466 Yorum: 0 Tarih: 17 Eylül 2017 - 00:31
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı.
 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Görüntülenme: 2384 Yorum: 0 Tarih: 16 Eylül 2017 - 21:39
MEB Öğretmenler İl Dışı Atama İptal Hakkını Vermeli!
 
Eğitimci Yazar Sedat DEGER kaleme aldığı yazıda öğretmenlerin il dışı iptal hakkının verilmesini beklediklerini, geçen senelerde bu hakkın verildiğini hatırlatarak bu sene de verilmesi gerektiğini yazdı.
Görüntülenme: 1985 Yorum: 0 Tarih: 4 Temmuz 2017 - 14:00

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim