Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > >

Soru 3
Başkalarının ayak izine basmadan güzel eserler oluşturan sanatçılar kısa sürede okuyucunun zihninde bağdaş kurup oturur. Böylelikle yıllar da geçse kalıcılığını korur.
Bu parçada geçen “okuyucunun zihninde bağdaş kurup oturmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 5

I. olarak kullandıkları anlaşılırken
II. ilaç olarak kullandıkları belirtiliyor
III. arkeolojik kayıtlardan tarihin ilk çağlarında
IV. eski Mısırlıların da sarımsağı yedikleri ve
V. Sümerler’in sarımsağı bildikleri ve ilaç
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?

Soru 6
I. Dünkü görüşmede telefonunuzu almayı unutmuşum, bu yüzden sizi arayamadım.
II. Vaktinden önce kırağı düşmesi bahçedeki çiçekleri üzmüştü.
III. Depremdeki acı çığlıklar günlerce kulaklarımdan gitmedi.
IV. Yalnızlıktan, duyguları yosun tutmaya başlamıştı.
Bu cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru 7
(I) Çocuksu bir heyecanla iskelede beni bekleyen babama koştum. (II) Babam ufak teknenin motorunu ustalıkla çalıştırdı ve kıyı, mahzun bir çocuk gibi arkamızda kaldı. (III) Tekneyle iskeleden uzaklaştık ve gölde gezinti yaptık. (IV) Gezimiz sona ererken tekneden ayrılmak içimin bir parçasını koparmak kadar zor gelmişti.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde soyut veya mecazlı bir anlatım yoktur?
Soru 8

Türk Kültürü’nün temsilcisi olarak Avrupa’da kalan
I
batı Trakyalı kardeşlerimiz Türkiye ile kültürel
III
işbirliğini artırmak istiyorlar.
IV
Bu cümledeki altı çizili sözlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

Soru 9

Yahya Kemal’in şiirlerinde tabiatın ana kuvvetleri dile gelir ( ) deniz, gök, gece, hayat, aşk, ölüm ( ) Bu büyük temalar kendilerine uygun ( ) sade fakat muhteşem bir inşa içinde yükseldikleri zaman bizde büyük mimari eserlerin izlenimlerini uyandırır ( )
Bu parçada ayraçla ( ) boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

Soru 10
Sabah oluyor yalın ayak koşuyoruz yeni bir çağa
I
Derin asfaltları duyuyoruz
II
Sıcaklığını duyuyoruz
Bazen bir serinlik doluyor içimize
III
Ayaklarımızdan
Göğü kapatan çatıları yıkıyoruz ellerimizle
Ve şunu iyi anlıyoruz
IV
En iyisi yürüyerek gidilir yaşamaya
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi, kendisinden sonraki sözcüğü niteleme görevi üstlenmemiştir?
Soru 12
Deniz, buradan kocaman mavi bir halıyı andırıyordu. Deniz kuşlarının çığlıkları, öğle sıcağının yakıcılığı ve önümüzde uzanan çam ağaçları keskin kayalarla kaplı vadiyi dolduruyordu. Dağdan koşarak inen dere, vadiye hayat veriyordu. Alnıma biriken terleri mendilimle silip işime döndüm. Manzarayla bağımı kesip arılarımla ilgilenmem gerektiğini hatırladım.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru 13
Sanatçı, romanın her cümlesi üzerinde sabırla çalışmış. Her cümle güzel bir şiirdeki sözcükler gibi yerli yerine oturmuş. Kahramanlarını bu sayede çok iyi tanıtmış, okuyucuyu eserin içine çekmiş. Bilinçli bir dil çabası koymuş ortaya, üstelik üslubu var. Son zamanlarda temiz dil, bütün romancılarımızın baş kaygısı ama temiz bir dille yazarak aydın takımının ulaştığı ortalama dili sürdürmek başka, kişisel bir üslubu olmak başka bir şeydir. Romancılarımızın çoğunun dili temiz ama üslubu yok. Dili kendilerine özgü kullanışları, yoğuruşları yok. Bu sanatçı ortalama bir aydın dilini sürdürmekle yetinmemiş, kendi üslubunu da bulmuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçının vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 14
I. Bardak boştu. Boş muydu? Evet boştu. “Öyleyse doldurmak gerek.” diye geçirdi içinden. Bardağın doldurulmasına karar verilmişti verilmesine de neyle dolduracaktı ki? Evet, bütün sorun buydu.
II. Tabiat ile hayat insanoğlunun şekil vererek güzel ve faydalı eserler vücuda getirebileceği muazzam bir malzeme deposudur. Resim mi yapmak istiyorsunuz? Dünyada renkten ve boyadan çok ne var? Hakiki bir ressam konu bakımından da bir sıkıntı çekmez.
Numaralanmış paragraflarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru 15
Milletlerin hayatı; bugünü, geçmişi ve geleceği ile bir bütün teşkil eder. Bundan dolayı sosyal meseleler üzerine düşünürken onları tarih ve zaman çerçevesi içinde ele almak büyük fayda sağlar. Bunu yaparken bizden önce aynı konular üzerine eğilmiş eserleri incelersek insanı yanıltabilecek sonuçlara ulaşmaktan kurtulmuş oluruz. Büyük Fransız filozofu Alain, “Düşünen fert değil, insanlıktır.” der. Eskiden yapılmış hataların bile doğruyu bulmada faydası yok mudur?
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
Soru 17
Babam Kağan uçtuğunda kendim sekiz yaşında kaldım. O töre üzerine amcam Kağan oturdu. Oturarak Türk milletini tekrar tanzim etti, tekrar besledi. Fakiri zengin kıldı, azı çok kıldı… Tanrı buyurduğu için on dört yaşında Tarduş milleti üzerine şad oturdum. Amcam Kağan ile doğuda Yeşil Nehir’e Şantung Ovası’na kadar ordu sevk ettik.
Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır?
Soru 18

I. Eserde adaleti, aklı saadeti ve devleti temsil eden dört kahramanın çevresinde gelişen olaylar sembolik olarak anlatılmaktadır.
II. “Gerçeklerin Eşiği” anlamına gelen eserde ahlaklı insan olmanın yolları anlatılmıştır.
III. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış olan eser aynı zamanda dilbilgisi bilgileri ve dönemin kültürü ile ilgili bilgi edinmemizi sağlamaktadır.
IV. Eserde Allah aşkı, Peygamber sevgisi işlenerek öğretici bir üslupla erdemli ve ahlaklı insan olmanın yolları anlatılmış ve tasavvufi anlayışın ilk adımları atılmıştır.

Aşağıdaki eserlerden hangisi numaralanmış açıklamalardan birine ait değildir?

Soru 19
I.Bir çiçek duruyordu, orda, bir yerde,
Bir yanlışı düzeltircesine açmış;
Gelmiş ta ağzımın kenarında
Konuşur durur.
II.Benim yârim bana yalan söylemez,
Söylerse de gıybetimi eylemez,
El yanında ikrarını söylemez,
Elleri uyut da gel dedi bana.
Bu şiirlerin ait olduğu edebî gelenek sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 20
Horozların ötüşü, köpeklerin havlayışı, kağnıların takırtısı bir türkü gibi geliyordu. Harmanda oynayan arkadaşlarıma bakmadan yürüdüm; Meco, arkamdan ünledi, işitmezlikten geldim. Ağzımı sıkı tutmalıydım, ne olur ne olmazdı! Acıdım Meco’ya. O, ömrünün sonuna dek hep köylü kalacaktı. Yırtık urba, arpa ekmeği, yaz kış tarlada, çayırda, ahırda ömür tüketecekti. Ben köyün Enisdosu’nda okuyacak, mamır takımına geçecektim. Lacivert urba, ak göynek, çırçırlı gunduralar ve ak saçlar taralı! Önümde kırmızı çay, pirinç pilavı… Sallabaşın, al maaşın!
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru 23
Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı’nda Tanzimat’tan itibaren sanatçılar arasında çeşitli çatışmalar yaşanmıştır. Tanzimat Birinci Dönem’de Namık Kemal ve Ziya Paşa arasında başlayan “eski-yeni” çatışması, Tanzimat İkinci Dönem’de Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci arasında devam etmiştir. Servetifünun Dönemi’nde ise topluluğa bağlı olan Tevfik Fikret ve topluluk dışında olan Mehmet Akif arasında dünya görüşü açısından tartışmalar yaşanmıştır. İlgi çekici olan ise Akif ve Fikret, şiiri düzyazıya yaklaştırmada, aruzu Türkçeye başarıyla uygulamada, önceleri bireysel konularda yazarken sonradan sosyal konularda eser vermede benzer özellikler göstermektedir.
Bu parçaya göre Mehmet Akif ve Tevfik Fikret için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru 24
Tevfik Fikret bir sıfat şairidir. Şiirlerinde hâkim olan şey sıfatlardır. Bu durum onun hayat görüşüyle ilgilidir. Ona göre sıfatlar durgun bir dünya yaratır ve basit tavrın ifadesidir. Tasvir gücü kuvvetli olan şair, dış güzelliğe, biçimsel mükemmelliğe özen göstermiştir.
Bu parçada Tevfik Fikret’in hangi edebî akımdan etkilendiği vurgulanmaktadır?
Soru 25
I. O gün bu gündür ezberimde artık yalnızlık
Ezberimde acının kilometre taşları
Ezberimde umudun küf tutmuş şafağı
Ezberimde sevdanın rüzgâr renkli çığlığı
Ezberimde kes hızını ağlatma el kızını
Ezberimde kuzu kurdun, yol Ford’un bu gece
Ezberimde Orhan Gencebay dertler benim olsun
II.Serin rüzgârlar taşır
Bir dostumun yüzünü yakan mevsim
İncelmiş bir hayatın kederiyle
Sessizce durur anıların yamacında
Renginden su alan resim
Odalara sığmazdık odalar dar
İçimde gizli bir ses ölürken
Dönenip durdu heves
Dağlar dağlar
Aşağıdakilerden hangisi bu iki şiirin ortak özelliği değildir?
Soru 26
“Sakalar” olarak da adlandırılan Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 27
Aşağıdaki Selçuklu hükümdarlarından hangisinin ölümüyle Büyük Selçuklu Devleti’nin “Fetret Devri’ne” girdiği kabul edilir?
Soru 28
Büyük Selçuklu komutanlarından İbrahim Yınal ve Kutalmış tarafından Bizans’a karşı kazanılan ilk önemli savaş, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 29
“Ulu Keykubat” unvanlı Türkiye Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 30
Osmanlı Devleti’ni dağılma sürecine sokan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya Türk devletlerinde devletin dış politikasını yürütmekle görevlidir?
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi Gök Tanrı dini ile İslamiyet arasındaki benzerliklerden değildir?
Soru 33
Osmanlılarda;
• Devlet memurlarının görevlerini kötüye kullanmaları ve kanunlara aykırı hareket etmeleri durumunda, halkı zulme karşı korumak amacıyla yayınlanmış kanunnamelerden biridir.
• Kadı, beylerbeyi ve sancak beylerine hitaben yazılan bu tür kanunnamelerin halka duyurulması şarttır.
Hakkında bilgi verilen kanunname çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 34
“Kur’an-ı Kerim; Arabistan’da nazil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.” sözüyle Osmanlıların, aşağıdaki sanat dallarından hangisinde ilerlediği vurgulanmak istenmiştir?
Soru 35
Osmanlıda savaş, sel ve yangın gibi olağanüstü durumlarda alınan vergi, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 36

İtilaf Devletleri, tartışmalı görüşmelerden sonra I. Dünya Savaşı’nın ilk barış antlaşmasını, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamışlardır?

Soru 37
Trablusgarp Savaşı’nı bitiren Uşi Antlaşması’na adını veren “Uşi” kenti, aşağıdaki ülkelerin hangisindedir?
Soru 38
Doğu illerinde kurulmuş bulunan millî cemiyetler, aşağıdakilerin hangisinde “Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” çatısı altında toplanmıştır?
Soru 39
Atatürkçülükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru 40

İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanlığı döneminde çok partili hayata geçilmesi üzerine kurulan ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 41
Dünya’daki toplam rezerv miktarının % 72’sinin ülkemizde bulunduğu maden aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 42
Türkiye’de aşağıdaki sektörlerden hangisinin ham madde kaynağı küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinden sağlanmaktadır?
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi delta ovası değildir?
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi delta ovası değildir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim