Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > >

Soru 1
Dokuz yaşındayken keman çalmaya başladı. Her gün okuldan sonra ormana gider ve kuşlara keman çalardı. Ayrıca derelerin akışını, rüzgârın ağaçlar arasındaki hışırtısını dinler, eve dönünce bu sesleri notalarla ifade ederdi. Yirmi yaşına yaklaştığı sırada müzik aşkı ile hukuk eğitimi alarak babasının isteğine uyma arasında mücadele etmeye başlamıştı. Sonunda müzik aşkı kazandı.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki parçada anlatılan kişinin özelliklerinden biri değildir?
Soru 2

Hayatı iki parça halinde yüzdürmekten vazgeçip istediklerini sınırsızca ve korkusuzca gerçekleştirmeye uğraşanlara çılgın dememiz ( ) isteklerimizle yaptıklarımız arasında hep bir farklılık olduğunu ve hep de öyle olacağını kabullenmemiz ( ) bir şeyi yaşamak isterken bir başka şeyi yaşamayı akla ( ) kurallara ve hayata uygun bulmamız, hayatın gerçeği mi ( )

Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

Soru 5
Yazar, gazete köşesinde arada bir yazdığı yazılarda öne sürdüğü düşüncelerini kanıtlıyor. Onlara okurun da inanması için ne gerekirse yapıyor. Ele aldığı konuda, tek doğru kendi düşüncesiymiş gibi bir tutumla düşüncelerini açıklıyor.
Bu parçanın yazarı, yazılarında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurmuş olabilir?
Soru 7
Kitabın anayurdu İstanbul olduğu için sahaflık mesleği de sultanlığını burada ilan etmiştir. Uzun yıllar Beyazıt'taki o meşhur mekânlarında kitap kurtlarına hizmet veren sahaflar son yıllarda Beyoğlu'na, Kadıköy'e çengel atmışlardır. Kitabın bu yeni merkezleri kısa zamanda müşteri bulmuş, uğrak yeri olmuştur. Ama Beyazıt'taki köklü geleneği ve nostalji rüzgarını aşmak kolay değildir. Sahaflar denince herkesin aklına bir hatıralar denizi olarak hep orası gelir.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Soru 8
I. O zaman başından aşkındı derdi
Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.

II.Çoktandır tekneyi aldı sular
Çoktandır ümitler sende ölüm

III. Nicedir uyku girmez gözüme
Geçer gider yüreğindeki sevgim diye

IV. Başındayım sanki bir mucizenin
Su sesinden ve kanat şakırtısından

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözlerden hangi ikisi yakın anlamlıdır?
Soru 9
İstiklal Marşı'nın kabul edilmeden önce orijinal nüshasını yayınlayan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 10
Ocak 2015 ten itibaren Euro kullanmaya başlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?
Soru 11
Tarihte güneş yılı esasına dayalı takvimi ilk bulan uygarlık hangisidir?
Soru 12

- Güneş Sisteminde, üzerinde yaşadığımız dünyaya yörünge olarak en yakın gezegendir.
- Çıplak gözle görülebilen tek gezegendir.
- Çoban yıldızı olarak da bilinen bu gezegen güneş sisteminde ters yönde dönen tek gezegendir.
Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13

Büyük İskender'in hocalığını yapmış olan ve Poetika adlı eserinin yazarı filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14
Özellikle Yavuz Sultan Selim devrinde Osmanlı Devleti’nin doğu siyasetinde önemli rol oynayan ve asıl ününü Osmanlı sultanı II. Bayezid’in emri ile Farsça kaleme aldığı, tarih alanındaki Heşt Behişt adlı eseri ile elde eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 15
Ocak 2016'da Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda tanıtılan  UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne yer alan eserimiz hangisidir?
Soru 17
"Kurumsal işlemler ve bu işlemler sonucunda oluşturulan veya alınan belgelerin üretim yerleri ile olan ilişkisi belirtilerek konu veya fonksiyon esasına göre dosyalanmasını sağlamak amacıyla geliştirilen ve Başbakanlık tarafından yayınlanan sınıflama şeması."
Resmi yazışmalarda uygulanan usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe göre yukarıda tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 18
Resmi yazışmalarda uygulanan usul ve esaslara hakkında yönetmeliğe göre resmi yazının tarih bölümü aşağıdaki örneklerin hangisinde doğru olarak düzenlenmiştir?
Soru 19
Resmi yazışmalarda uygulanan usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe göre resmi belge kaç nüsha halinde düzenlenmelidir?
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin ilkelerinden biri değildir?
Soru 23
I- Tek yönlüdür.
II- Hedef kitlenin beyni yıkama çalışmasıdır.
III- Ekonomik kaygılar ön plandadır.
IV- Gerçekleri açıklama amacı vardır.
Yukarıda verilen öncüllerin hangisi/hangileri halkla ilişkilerin özellikleri arasındadır?
Soru 25
Yeni yönetim yaklaşımlarına göre bir sistem olarak okul çevresinden girdiler alır ve çevresine çıktılarını vererek hizmet eder. Bu tanıma göre bir okul sisteminde girdi ve çıktı aşağıdakilerden hangisinde sırası ile doğru olarak verilmiştir?
Soru 26
Bir bütün olarak örgütün kültürüyle ilgilenen, problemleri takım çalışması ile çözüleceği tezini savunan ve bireyin yaşamını bir bütün olarak değerlendiren yönetim modeli veya kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi yönetimde insan ilişkilerin türlerinden biri değildir?
Soru 28
I. İyi yetişmeyen öğretmen
II.Katı kurallara sahip eğitim yöneticileri
III.Modern ölçme ve değerlendirme yöntemleri
IV.Geliştirilemeyen eğitim felsefeleri
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri eğitimde verim düşüklüğüne etki eden faktörler arasındadır?
Soru 29
İletişimde birbirlerini tanıyan ve rahat konuşan kişilerin kullandığı mesafe çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 30
Organizasyon içinde aynı düzeydeki ve seviyedeki yöneticiler veya iş görenler arasında gerçekleştirilen iletişimin yönü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 31
"Taylorizm'in yeniden doğuşu ve bilimsel yönetimin kutsallaştırılmasından, başka bir şey ifade etmemektedir" şeklinde eleştiriciler tarafından değerlendirilir ve bir kuram olmaktan öte bir yaşam felsefesi olarak da ifade edilir.
Yukarıda açıklaması yapılan örgütsel etkililik modeli aşağıdakilerden hangisidir ?
Soru 32
I.Vizyon, varmak istediğimiz noktayı gösterirken, misyon bugün o yolda neleri, nasıl yaptığımızı anlatır.
II.Vizyon, değişime bağlı olarak sıklıkla değişebilir, misyon ise zaman içerisinde çok daha az değişiklik gösterir.
III.Vizyon, ileride ne olmayı ve ne yapmayı arzu ettiğini, misyon ise bugün ne olduğunu anlatmasıdır.
IV.Bugün ne yaptığınızı anlatan misyonunuz, yarın olmak istediğiniz konumunuz ise vizyona giden bir yoldur.
Yukarıda misyon ve vizyon ile ilgili verilen bilgilerden hangilerinin doğru olduğu savunulabilir?
Soru 33
Okul stratejik planı en az kaç yıllık olarak hazırlanır?
Soru 34
“Mesleki ve teknik eğitim veren okul/kurumların eğitim öğretime ilişkin temel ve destek süreçlerinin ulusal ve uluslararası kabul görmüş kalite ölçütlerine göre planlanması, sevk ve idaresi, bu süreçlerde elde edilen çıktıların izlenmesi, değerlendirilmesi ve sisteme kazanım olarak dönüşümünün sağlanmasıyla kurumsal kalite hafızasının oluşturulması ve iç kalite kontrol sisteminin kurulması amaçlanmaktadır.” ifadesi ile aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yapılmıştır?
Soru 36
İnsanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ve insanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar hangi etik sisteminde vardır?
Soru 40
Kamu Görevlileri Etik Kurulunun, kamu görevlilerinin mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlardan talep ettikleri bilgileri ilgili kişi ve kuruluşlar en geç kaç gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler?
Soru 43
Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, Vali ve İspanya Cumhurbaşkanının onur konuğu olarak katıldığı bir törende son konuşmayı aşağıdakilerden hangisi yapar?
Soru 45
Bir kamu kuruluşunun başka bir kamu kuruluşu tarafından denetlenmesine ne ad verilir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim