GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


KPSS Vatandaşlık ve Yurttaşlık Soruları

Cumhurbaşkanı anayasaya göre aşağıdakilerden hangisi durumunda olağanüstü hal ilan edemez?
 
Cumhurbaşkanı anayasaya göre aşağıdakilerden hangisi durumunda olağanüstü hal ilan edemez?
Cumhurbaşkanlığı bakanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kaç gün içinde yeni Cumhurbaşk
 
Cumhurbaşkanlığı bakanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kaç gün içinde yeni Cumhurbaşkanı seçilir ve bu sürede Cumhurbaşkanlığı makamına kim vekalet eder?
Anayasada yer alan Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu konusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangi
 
Anayasada yer alan Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu konusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Milletlerarası hukukun meşrû saydığı hallerde savaş hali ilânına ve Türkiye’nin taraf olduğu milletl
 
Milletlerarası hukukun meşrû saydığı hallerde savaş hali ilânına ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine
Türkiye'nin başkentinin Ankara olduğu, anayasanın kaçıncı maddesinde belirtilmiştir?
 
Türkiye'nin başkentinin Ankara olduğu, anayasanın kaçıncı maddesinde belirtilmiştir?
Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde
 
Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya iç tüzüğün Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer.?
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1. Bölümü olan Yasamaya göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1. Bölümü olan Yasamaya göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
I) Basın hürdür, sansür edilemez. Ancak basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına ba
 
I) Basın hürdür, sansür edilemez. Ancak basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanabilir. II) Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde Devlet Denet
“Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre ha
 
“Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç …………….. saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok …………….. içinde hâkim önüne çıkarılır.” Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre yuka
Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukta geçerli olan ilkelerden değildir?
 
Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukta geçerli olan ilkelerden değildir?
Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü engelleyen durumlardan biri değildir?
 
Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü engelleyen durumlardan biri değildir?
Bir öğrencinin sınavlara girmesine keyfi olarak engel olunuyorsa bu öğrenci bu işlemi nasıl
 
Bir öğrencinin sınavlara girmesine keyfi olarak engel olunuyorsa bu öğrenci bu işlemi nasıl ortadan kaldırır?
Kişiliği sona erdiren nedenlerden hangisinde evliliğin de sona ermesi için ayrıca dava açılm
 
Kişiliği sona erdiren nedenlerden hangisinde evliliğin de sona ermesi için ayrıca dava açılması gerekir?
Hâkimin hukuk yarattığı ve takdir yetkisini kullandığı boşluk türleri sırasıyla hangi seçenekte
 
Hâkimin hukuk yarattığı ve takdir yetkisini kullandığı boşluk türleri sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Borçlar hukukunda yer alan ‘’aybaşı’’ tabiri hukuk niteliği bakımından nasıl bir kuraldır?
 
Borçlar hukukunda yer alan ‘’aybaşı’’ tabiri hukuk niteliği bakımından nasıl bir kuraldır?

ÖSYM Soruları

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim