GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


657- Devlet Memurları Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre  doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 10
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecbu
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler  hangi
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler hangi kadro derecesi ile memurluğa başlalar?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre memurluğun sona ermesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangi
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre memurluğun sona ermesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre; Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğre
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre; Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenlerin yükselebileceği son derece nedir?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Müracaat, şikayet ve dava açma ile ilgili aşağıdaki bilgiler
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Müracaat, şikayet ve dava açma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi  “Amir durumda olan devlet memurları
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi “Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumluluklarından” biri değildir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Sözleşmeli Personel şeklinde istihdam edilenler, hizmet s
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Sözleşmeli Personel şeklinde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi durumunda, fesih tarihinden itibaren ne kadar süre ge
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,disiplin cezaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangi
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,disiplin cezaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurun aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek rapo
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurun aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine,uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde en çok kaç ay hastalık izni verilir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri S
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alır?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görevle ilgili resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görevle ilgili resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı korumada kayıtsızlık göstermenin yaptırımı aşağıdaki cezalardan hangisidir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların çalışma saatleri durumları ile ilgili olarak a
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların çalışma saatleri durumları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
I.  Üst dereceden boş bir kadronun bulunması  
II.  Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin
 
I. Üst dereceden boş bir kadronun bulunması II. Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3’üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olması III. Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması 657 sayılı De
I.  Kurum ve kuruluşlar bu Kanun’a göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında enge
 
I. Kurum ve kuruluşlar bu Kanun’a göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. II. Engelli personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğu

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim