GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


657- Devlet Memurları Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre  Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda ba
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere atanan bakan müşaviri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası kararı aşağıdakilerde
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası kararı aşağıdakilerden hangisinin kararı ile verilebilir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek” fiilini
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek” fiilini işleyip disiplin cezası alan bir memura bu fiilin 4 yıl içerisinde tekerrürü hâlinde aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
657  sayılı  Devlet Memurları  Kanunu'na  göre, bir memur “Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri e
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, bir memur “Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak ” fiilin yapması ile özlük dosyasına işlenen cezayı kaç yıl sonra özlük dosyasından silinmesini isteyebilir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre  doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 10
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecbu
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler  hangi
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler hangi kadro derecesi ile memurluğa başlalar?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre memurluğun sona ermesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangi
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre memurluğun sona ermesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre; Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğre
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre; Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenlerin yükselebileceği son derece nedir?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Müracaat, şikayet ve dava açma ile ilgili aşağıdaki bilgiler
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Müracaat, şikayet ve dava açma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi  “Amir durumda olan devlet memurları
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi “Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumluluklarından” biri değildir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Sözleşmeli Personel şeklinde istihdam edilenler, hizmet s
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Sözleşmeli Personel şeklinde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi durumunda, fesih tarihinden itibaren ne kadar süre ge
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,disiplin cezaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangi
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,disiplin cezaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurun aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek rapo
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurun aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine,uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde en çok kaç ay hastalık izni verilir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri S
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alır?

ÖSYM Soruları

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim