GY - GK Soruları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


ÖSYM Soruları


1739 Test

Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak
 
Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Uygulanacak olan sözlü sınavda, aday öğretmenler aş
Türkiye'de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar kimin izni ile açılabilir?
 
Türkiye'de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar kimin izni ile açılabilir?
Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaçlarından biri değildir?
 
Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaçlarından biri değildir?
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre yükseköğretim kurumları ile ilgili aşağıdaki bilgilerd
 
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre yükseköğretim kurumları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Okul öncesi eğitiminin amaç ve
 
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerinden biri değildir?
I.Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçların
 
I.Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir II.Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara y
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, temel ilkelerden “Planlılık”
 
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, temel ilkelerden “Planlılık” ile ilgilidir?
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı ne zaman başlar?
 
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı ne zaman başlar?
I. Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yur
 
I. Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Millî Eğitim Bakanlığınca seçilirler. II. Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim,
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan, okul ile ailenin işbirliği ilkesinde: “Eğitim ku
 
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan, okul ile ailenin işbirliği ilkesinde: “Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okul­ larda okul­aile birlik
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıda­kilerden hangisi yaygın eğitimin amaçları ara
 
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıda­kilerden hangisi yaygın eğitimin amaçları arasında yer almaz?
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıda­ki ifadelerden hangisi Millî Eğitimin Temel İ
 
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıda­ki ifadelerden hangisi Millî Eğitimin Temel İlkelerinden biri olan “Fırsat ve İmkân Eşitliği” ilkesini açıklamakta­dır?
Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden biri değildir?
 
Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden biri değildir?
I. Okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilir. 
II.
 
I. Okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilir. II. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca belir- lenen fark derslerini tamamlaması zorunludur. I
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları
 
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar?

ÖSYM Soruları

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim