GY - GK Notları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


Öğretmen Dökümanları


Diğer Notlar


Protokol Kuralları

19 Kasım 2015

    ►► Protokol Kuralları

 Protokol;  resmi  ilişkilerde,  törenlerde  ve  diğer  etkinliklerde öncelik  ve  davranış  sırasının  düzenlenmesidir.  Söz  konusu  kurallara uyulması  nezaket  açısından  gereklilik,  protokol  açısından  ise  zorunluluktur. 
•  Protokolde kimse kendi değildir, unvanı ve temsil ettiği makam önemlidir. 
•  Protokol  kuralları;  kamusal  yaşamdaki  her  türlü  yazışma,  toplantı, ziyaret, görüşme, konferans, davet vs uyulması gereken törensel ve biçimsel kurallar bütünüdür.
•  Protokol  kuralları;  yöneticilerin makam  odaları,  resmi  otomobiller,  törenler,  toplantılar  ile  resmi  davet  ve  ziyafetlerde  tam  olarak uygulanır. Protokol kuralları yazılı, sözlü ve yüz yüze iletişimde de uygulanmaktadır.
•  Sosyal alanda görgü ve nezaket kuralları; kamusal alanda resmi protokol kuralları uygulanır.
•  Vatandaşların kamu hizmetlerinden faydalandıkları resmi alanlara protokol bakımından “sosyal alan” denilmektedir.

⇒ Protokol kurallarını oluşturan öğeler;
 Hukuksal kurallar: Anayasa, Milletlerarası Anlaşmalar, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerdir.
 Yönetsel Kurallar: Yönerge ve Genelgelerdir.
 Milli Normlar: Tarihsel ve Milli Değerlerdir.
Örgütsel Normlar: Kurum Kültürü ve Kurumsal Değerlerdir.
Toplumsal Normlar: Toplumsal Davranış Kurallarıdır.


⇒  Protokolde Temel İlkeler
•  Saygı ve nezaket
•  Öncelik-Sonralık sıradüzeni (öndegelme): Protokol sıralamasında hiyerarşik açıdan önde yer alma hakkıdır. Sıralama dikey olarak yapılır.
•  Öncegelme: Protokolde, eşdüzey statülü kişilerden kıdemli olanın önce gelmesi esastır. Sıralama yatay olarak yapılır.
•  Temsil:  Protokolde  kişi  kendini  değil,  unvanını  ve  kurumunu temsil eder. Kamusal alanda; kurum amiri, yönetici vekili, kurum temsilcisi ve yöneticinin eşi temsil hakkına sahiptir.
•  Düzey eşitliği ve denklik: Kamusal, siyasal ve toplumsal alanda temsilcinin muhatabı kendi dengidir. 

>>>> Protokolde Temel Öğeler
•  Düzen  (Organizasyon):  Tören  ve  törensel  etkinliklerin,  resmi davet ve ziyafetlerin organize edilmesi.
•  Kılık-kıyafet: Protokolde resmi kıyafetler; erkeklerde sivil olarak koyu renk takım elbise (frak, smokin vb); bayanlarda tayyör (gece davetinde tuvalet)’ dir. 
•  Davranışlar:  Yönetici  ve  görevli,  kamusal  davranış  (saygı  ve nezaket kuralları) bilgisine sahip olmalı ve bunları uygulamalıdır.
•  Konuşmalar: Protokol  konuşmalarında  sıra  asttan  üst’e  doğrudur. Açılış konuşmasını ev sahibi son konuşmayı onur konuğu yapar.
•  Mekan, Eşya ve malzemeler: Protokolün uygulandığı mekanlarda (makam odası, toplantı ve tören alanları, salon vs) kullanılan eşya ve malzeme kurumun niteliğine ve protokole uygun olmalıdır.
•  İkramlar:  Yapılan  ikramlar  hem  yönetici  ve  kurumun  düzeyini hem de konuklara verilen önem ve değerin bir göstergesidir.
•  Hediyeler

     >=====  Protokol Türleri   =====<

Başlıca  protokol  türleri;    Devlet  protokolü,  Siyasi,  Mülki,  Adli, Diplomatik, Askeri, Akademik, Dini, Sosyal ve Kurumsal protokol olarak sıralanabilir.
>>> a. Devlet (Başkent) Protokolü
1. Cumhurbaşkanı 
2. TBMM Başkanı 
3. Başbakan  
4. Genelkurmay Başkanı  
5. Ana Muhalefet Partisi Başkanı  
6. Eski Cumhurbaşkanları 
7. Anayasa Mahkemesi Başkanı
8. Başbakan Yardımcıları
9. Yargıtay Birinci Başkanı
10. Danıştay Başkanı
11. Diyanet İşleri Başkanı

>>> b. Bakanlar Kurulu Protokolü
Türkiye Cumhuriyetinin Bakanlar Kurulu üye  sayısı 26’dır.(5 Adet Başbakan Yardımcılarıda dahildir.)

•   29  Ekim  Cumhuriyet  Bayramı  Törenleri,  başkentte  Dışişleri Bakanlığının;  Ankara  dışında  İçişleri  Bakanlığının  koordinatörlüğünde düzenlenir.
•  23  Nisan  Ulusal  Egemenlik  ve  Çocuk  Bayramı  Törenleri  Milli Eğitim Bakanlığının koordinatörlüğünde düzenlenir.
•  19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Törenleri Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinatörlüğünde düzenlenir.
•  Mahalli Kuruluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde düzenlenir.
•  30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri de Genelkurmay Başkanlığının koordinatörlüğünde düzenlenir.
•  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00’te Başkentte yapılan yirmibir pâre  top atışı  ile başlar ve 29 Ekim günü  saat 24.00’te son bulur.
•  Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız 29 Ekim günü tören yapılır.  
•  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan günü saat 08.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur.
•  Atatürk’ü  Anma  ve  Gençlik  ve  Spor  Bayramı  19  Mayıs  günü, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da karaya çıktığı saat olan 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur.
•  Zafer  Bayramı,  30  Ağustos  günü  saat  07.00’de  başlar  ve  saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmibir pâre top atışı yapılır.

>>> c. Taşra  (İl, İlçe) Protokolü
1.   Mahallin En Büyük Mülki İdare Amiri (İlde Vali, İlçede Kaymakam)
2.   TBMM üyeleri
3.   Mahallin  en  büyük  komutanı,  general  ve  amiraller,  garnizon komutanı
4.   Büyükşehir belediye başkanı, bakan yardımcısı,  il belediye başkanı
5.   Cumhuriyet  başsavcısı,  adli  yargı  adalet  komisyonu  başkanı, bölge  adliye ve bölge  idare mahkemesi başkanları, bölge  adliye mahkemesi  Cumhuriyet  başsavcısı,  idare  ve  vergi mahkemeleri  başkanları, 
üniversite rektörleri, baro başkanı
6.   Vali yardımcıları, kaymakamlar, il genel kolluğunun en üst amirleri, il genel meclisi başkanı ile ilçe belediye başkanları, başlıcalarıdır.
   ≈ > İl ve  ilçelerde  kutlanan ulusal bayram ve  kurtuluş günlerinde, halkı  selamlama  tören  geçidi;  mülki  amir  ortada,  garnizon  komutanı sağında, belediye başkanı da solunda olacak şekilde ve ayakta gerçekleştirilir.

     >===== Kamusal ve Sosyal Yaşamda Temel Bazı Protokol Kuralları  =====<

•  Kurumlararası yazışmalarda denklik esastır. 
•  Resmi  yazışmalarda  “rica  etmek”  emretmeyi  ifade  eder.  Üst, yazışmada rica eder. “Arz etmek” ise talep etmeyi ifade eder. Eşit ve üst düzey makamlara arz edilir. Ast ve üst kuruluşlara dağıtımlı olarak gönderilecek yazılar “arz ve rica” ederek tamamlanır. Dış kuruluştan adli ve askeri kuruluşlara yazılan resmi yazılar “arz ederim” ifadesi ile tamamlanır. 
•  Önemli  yazılar  lacivert  mürekkepli  dolma  kalem  ya  da  imza kalemi ile atılır. 
•  Resmi yazılar A4 kağıda, Times New Roman yazı tipi ve 12 punto ile, 1,25 mm içeriden paragraf yapılarak yazılır.
•  Yöneticinin  makamına  girildiğinde  veya  çıkılırken  tokalaşmak için üst el uzatması beklenmelidir
.•  Yönetici  buyur  ettikten  sonra  oturulmalı,  yönetici  yer  göstermemişse  solunda  kalacak  şekilde  oturulmalıdır. Yöneticinin makamına birden çok kişi giriyorsa, kıdem sırasına göre oturulur. En üst, masaya ve 
yöneticiye en yakın oturmalıdır.
•  Üst yönetici bina kapısında, eş düzeydeki konuk daire/okul kapısında, ast konuk ise oda kapısında karşılanır ve uğurlanır. 
•  Karşılamada üstler önde, uğurlamada sondadır.
•  Kamusal  alanda  ast  ve  üst’ler  arasındaki  protokol  ilişkileri  iki alttaki personel ve iki üstteki yönetici arasında başlar.
•  Resmi ziyaretler  kısa  tutulmalıdır. Resmi ziyaret  için en uygun zaman sabah 10:00-11:00; öğleden sonra ise 15:00 -17:00 saatleri arasıdır. Resmi ziyaretler 15-20 dakikayı geçmemelidir.
•  Protokolde; otururken, ayakta dururken veya yürürken üst sağda, ast onun solunda bulunur. Birden  fazla ast’ın olduğu durumda yürüyüş ve oturma düzeninde üst ortada bulunur. En kıdemli ast üst’ün sağında 
ikinci ast üst’ün solunda olacak şekilde oturma düzeni oluşturulur.
•  Ziyaret sırasında üst; yeni konu açmaz ve başka  işlerle meşgul olmaya  başlarsa,  ayağa  kalkarak  “teşekkür  ederim”  derse  görüşmenin bittiği anlaşılmalı ve izin alınarak ayrılmalıdır.
•  Toplantı ve davetlerde açılış konuşmasını ev sahibi yapar. Telgraflardan  yalnızca,  onur  konuğunun  üstünde  olanların mesajları,  açılış konuşmasının ardından program sunucusu tarafından okunur.
•  Resmi  açılışlar  en  üst  tarafından  yapılır. Toplantı  ve  törenlerde konuşma sırası asttan üste doğrudur.
•  Konuşmaya başlarken ve bitirirken; üstlere, eş düzeydekilere ve hanımlara   “saygılar” sunularak; astlara “iyi günler “ dileyerek söze giriş yapılır.
•  Üst ile telefonla konuşurken, Üst’ün telefonu kapatması beklenmelidir. Diğer durumlarda telefonu kim açmışsa o kapatır.
•  Zorunlu  olunmadığı  sürece,  kimseye  saat  09.00’dan  önce  veya 22.00’dan sonra telefon edilmemelidir.
•  Resmi  araçlarda  protokol,  makam  aracının  arka  sağ  tarafıdır.Resmi araca binme ve inme önceliği üstündür.
•  Hanımlarda  resmi  kıyafet  tayyör  (gece  resmi  kıyafeti  ise  uzun etek-tuvalettir),  erkeklerde  ise  bağcıklı  siyah  ayakkabı  ve  siyah  çorap; lacivert/siyah  üç  düğmeli  ya  da  kruvaze  takım  elbise; manşetli  beyaz 
gömlek ve kravattır. 
•  Hanımların giyiminde tek renk resmi, iki renk yarı resmi, üç renk sosyal ortamlara uygun giyim  tarzıdır. Erkeklerde  ise  iki  renk  resmi, üç renk yarı resmidir.
 •  Kıyafet  renginin  anlamları  şöyle  kabul  edilir:  Lacivert  takımelbise  inandırıcılığı; Siyah asalet, güç ve olgunluğu; Beyaz  temizliği ve saflığı, kararlılığı ve sürekliliği; Gri kısmen ciddiyeti ve sakinliği; Kahverengi ise gizlenmeyi ve pasifliği temsil eder. Ast üst’e, yeni gelen mevcut olanlara tanıştırılır.
•  10 Kasım günü Türkiye’de ve dış temsilciliklerimizdeki resmi ve milli binalarda yas alameti olarak yarıya çekilir. Yarıya indirilecek bayrak, önce gönderin tepesine kadar çekilir, sonra yavaş yavaş yarı seviyesine 
yakın bir yere  kadar  indirilir. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bayrak hiçbir zaman, Anıtkabirdeki ise 10 Kasım dışında indirilmez. 
•  İki kişi tanıştırılırken, Küçük büyüğe, Erkek kadına, Tek kişi topluluğa,  Sonra  gelen,  önce  gelene, Medeni  duruma  göre,  Rütbeye  göre, Samimiyete göre dikkat edilmelidir.
•  Yaşça ve mevkice üstün olan kim ise onun el uzatması beklenir.
•  Her zaman ast üstü selamlar

>>> Kamusal Yaşamda Ziyaret Türleri
Kamusal  yaşamda  ziyaretler  3  şekilde  gruplandırılabilmektedir. Bunlar: 
a.   Resmi Ziyaretler (Göreve başlama ziyareti, Veda ziyareti)
b.   Yarı Resmi Ziyaretler (İş ziyareti, Tebrik ziyareti, Nezaket ziyareti)
c.   Sosyal  Ziyaretler  (Bayram  ziyareti,  Hasta  ziyareti,  Başsağlığı ziyareti)


 


 


Bu not 5952 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim