GY - GK Testleri


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


Diğer Testler


MEB Teşkilat ve görevleri hakkında KHK 652 Test-02

Soru 1
- Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
- Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
- Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıda sıralanan görevler Bakanlığın hangi hizmet birimine aittir?
Soru 2
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Talim ve Terbiye Kurulu eğitim sisteminin tüm kademelerini temsil edecek nitelikte bir Başkan ile …… üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyeleri ……yıllık süreyle atanır.” ifadesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Soru 3
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere kaç Bakanlık Müşaviri atanabilir?
Soru 5
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgarî olarak hangi oranda engelli raporu olmalıdır?
Soru 6
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Özel Eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların kaç katı ilgililerden müteselsilen tahsil edilir?
Soru 8
“……………… , Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Eğitim ve öğretim ile ilgili gerekli görülen konuları tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla görevlidir.”
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Soru 9
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı” ile ilgili “Kamulaştırma işlemlerini yürütmek, Bakanlığa ait arsa, bina ve tesisleri, ilgili birimlerle koordine ederek, imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemek, ihtiyaçlarını tespit etmek ve programlamak vb gibi işlemlere ilişkin usûl ve esaslar ile ihale yöntemi; gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinde aranılacak nitelikler, sözleşmelerin kapsamı ve konuya ilişkin diğer hususlar müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.”
Bu yönetmeliğin düzenlenmesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Öö 12 Mart 2017 tarihinde saat 16:25'de demiş ki;

4. Sorunun 3 cevabı var

3-2
İsimsiz 15 Şubat 2017 tarihinde saat 14:27'de demiş ki;

teşekkürler konu çalıştıktan sonra üzerine baya iyi geldi :)

2-1
Gül 7 Aralık 2016 tarihinde saat 10:44'de demiş ki;

Muhteşem bir yardım çok teşekkür ederiz

2-2
İsimsiz 18 Ocak 2016 tarihinde saat 16:07'de demiş ki;

Çok Teşekkür ederim.Elinize sağlık.

5-1
uyasn 18 Ocak 2016 tarihinde saat 14:26'da demiş ki;

tşkler

5-2
Daha Fazla Mesaj

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Kötü
Orta
Anket Sonuçları

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim