GY - GK Testleri


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


Diğer Testler


Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı Test-01

Soru 1
1739 sayılı kanununa göre aşaıdakilerden hangisi yüksek öğretim kurumu değildir ?
Soru 2
1739 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi türk milli eğitiminin temel ilkelerinden değildir?
Soru 3
1739 sayılı kanununa göre ihtiyaç duyulan yerlerde okul yapımı ve onarımı amacıyla kullanılmak üzere meb bütçesine ödenek kaydetmeye hangisi yetkilidir?
Soru 4
3071 sayılı kanuna göre dilekçede hangisinin bulunmasına gerek yoktur?
Soru 5
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden biri değildir?
Soru 6
I-Bağımsız ana okulları
II-İlköğretim okuluna bağlı anasınıflar
III-İlgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları
Yukarıda yer alan okul ve sınıflar hangi eğitim kurumlarına dahildir?
Soru 7
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre uzman ve usta öğreticiler aşağıdakilerin hangisinde geçici veya sürekli olarak görevlendirilemez?
Soru 8
222 sayılı kanununa göre birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz?
Soru 9
MEB ortaöğretim yönetmeliğine göre toplamda kaç günü aşan devamsızlıkta başarısız sayılır?
Soru 12
-222 sayılı kanuna göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında bulunması gereken uygulama bahçesi en fazla kaç dekar olabilir?
Soru 13
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak “bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak”
Yukarıda açıklaması yapılan görev Milli Eğitim Bakanlığının hangi biriminin görevidir?
Soru 14
652 sayılı kanuna göre bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ne zaman yapılır?
Soru 15
652 sayılı kanuna göre bakanlıkta ,özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana yardımcı olmak üzere kaç bakanlık müşaviri atanabilir?
Soru 16
MEB ilköğretim ve ortaöğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi öğrenci klubu temel ilkelerinden biri değildir?
Soru 17
4982 sayılı kanuna göre değerlendirme kurulu itirazları kaç iş günü içinde karara bağlar?
Soru 20
-222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre Okul idareleri ve mülkî amirliklerce usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara kaç TL idarî para cezası verilir?
Soru 21
MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre fen lisesinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı kaçtır?
Soru 22
652 sayılı kanuna göre müsteşara yardımcı olmak üzere kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?
Soru 23
MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre sorumluluk sınavları ne zaman yapılır?
Soru 24
222 sayılı kanunu’na göre şehir ve kasabada öğretmen ve müdürler için yapılmış olan konutların kira bedelleri hangisi tarafından kararlaştırılır?
Soru 25
Seçmeli dersler en az kaç öğrencinin talebi dOğrultusunda açılır?
Soru 26
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre kurumlar,öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde kaçından az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdürler?
Soru 27
MEB okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğine göre sınavların zamanını en az ne kadar süre önceden öğrencilere duyurulur?
Soru 28
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu hangi aylarda ve yılda en az kaç kez toplanır?
Soru 29
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu en az kaç psikolojik danışmandan oluşur?
Soru 30
Aşağıdaki izinlerden hangisi memurlar için öngörülen izin türlerinden biri değildir?

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

GÜLHAN 5 Kasım 2015 tarihinde saat 10:29'da demiş ki;

SORU 15: BAKANA ÖZEL VE ÖNCELİK TAŞIYAN KONULARDA BAKANA YARDIMCI OLMAK ÜZERE 42 BAKANLIK MÜŞAVİRİ ATANIR GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR

8-1

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Kötü
Orta
Anket Sonuçları

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim