GY - GK Testleri


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


Diğer Testler


Testler > Asli_657 Test > 657 DMK - 07

Soru 1
Aşağıdaki suçlardan hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde devlet memurluğuna engel suçlar arasında ismen sayılmamıştır?
Soru 2
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi yüksek disiplin kurulu tarafından verilir?
Soru 5
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,memurluktan çekilmiş sayılanlar ne kadar süre için Devlet memurluğuna alınamazlar?
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet memurları kanunu’nun temel ilkelerinden biri değildir?
Soru 8
657 sayılı Devlet memurları aşağıdakilerden hangisi için mal bildirimi vermez ?
Soru 10
Aşağıdaki hangisi 657 sayılı devlet memurları kanunu’nda memurun ödev ve sorumlulukları arasında yer almaz?
Soru 11
657 sayılı Devlet memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının genel hakları arasında değildir?
Soru 12
657 sayılı Devlet memurları kanununa göre memuriyetten kendi isteğiyle en fazla kaç defa çekilerek tekrar memurluğa dönebilir?
Soru 13
657 sayılı Devlet memurları kanununa göre belirlenen durum ve sürelerde mal bildirimde bulunmayanlara ne ceza verilir?
Soru 14
657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; kınama cezası alan Devlet Memuru bu cezasının özlük dosyasından silinmesi için kaç yıl sonra yetkili makamlara başvurabilir?
Soru 15
657 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Devlet memurlarına yasak olan fiillerden değildir?
I- Sendika kurma
II- Hediye alma
III- Ticarette bulunma
IV-Toplu olarak müracaat ve şikayet etme
Soru 16
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların yer değiştirme suretiyle atamalarına ilişkin esaslar aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir?
Soru 17
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurlara hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanılarak ödenen paraya ne ad verilir?
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak aylık alan personele yapılan ödemelerden değildir?
Soru 19
Aşağıda sayılan personelden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındadır?
Soru 20
657 sayılı Kanuna göre kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı kimin aleyhine dava açabilirler?
Soru 21
657 sayılı Kanuna göre aşağıda sayılan durumların hangisinde boş kadroya vekalet söz konusudur?
Soru 23
657 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi aylıksız izin gerekçelerinden değildir?
Soru 24
657 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullardan değildir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

İsimsiz 18 Şubat 2018 tarihinde saat 19:51'de demiş ki;

çekilme ile ilgili soruların soruluşu yanlış Usulüne uygun istifa edenler (yani yazılı olarak başvurduktan sonra başvurularının kabul edilmesini veya yerine bir memur atanmasını bekleyenler) 6 ay boyunca, 2- Usulüne uygun istifa etmeyenler yani çekilmiş sayılanlar 1 yıl boyunca (Çekilmiş sayılma hali dört tanedir: a-Başka bir yerdeki göreve atananlardan 62. maddede belirtilen sürelerde görevlerine başlamayanlar, b- Yurtdışına gönderilmiş olup, görevlerinin bitiminde süresi içinde işe başlamayanl

10

Diğer Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim